Pravidla prodeje živých ryb

Prodej živých ryb si žádá svoje

V úvodu pojednání o prodeji živých ryb je dobře zmínit, že obchod s rybami je velmi specifický. Je upraven řadou legislativních předpisů, z nichž je v posledních letech nejsledovanější jistě vyhláška 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Většina národa si prodej ryb pojí s předvánočním časem, při kterém si v mrazu vystojí frontu u kádí a koupí kapra na štědrovečerní hostinu. Prodej živých ryb probíhá na různých místech celoročně, obvykle na prodejnách přímo na sádkách, v některých obchodních řetězcích (příkladem jsou prodejní místa Albert nebo Makro) nebo jiných „kamenných obchodech“. Stánky s živou rybou najdete na hrázích rybníků v období podzimních výlovů.

Ideální je prodej na sádkách

Živé ryby prodávané sezónně na tzv. samostatných prodejních místech (stáncích) se dopravují ve vhodných nádobách – kádích obvykle při menším množství a vzdálenosti, přepravních bednách pro převoz nákladními automobily, s kvalitní vodou, která je shodná s vodou využívanou k chovu jednotlivých druhů, a s dostatečným množstvím kyslíku. Nejlepší variantou z tohoto hlediska bývají prodejny ryb přímo na sádkách. S rybami není více před samotným prodejem manipulováno, nedochází tedy ani k případnému mechanickému poškození. Prodejny ryb na sádkách mívají vlastní manipulační nádrže nebo koše, díky kterým je možné operativně ryby vylovit a nabídnout zákazníkovi.

Co dělá správného prodejce ryb

K výbavě prodejního místa patří neodmyslitelně keser (například pro kapra, amura, tolstolobika), sak (například pro pstruha, lína, štiku, candáta) nebo vanička (například pro sumce), cejchované váhy, prodejní pult nebo pracovní stůl vyrobený z materiálů odolávajících korozi (nerez, plast), dobře čistitelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji. Dále jsou zapotřebí dostatečně velké kádě na uchování živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvířat a jejich ochranu před týráním. To znamená, že prodejce musí zajistit dostatek čerstvé vody, která musí protékat, a tím vodu provzdušňovat a kádě nesmějí být přeplněné. K provzdušňování vody se navíc používají dmychadla. Musí být také zajištěn co nejkratší odtok odpadních vod do kanalizace. Pokud bude prodejce ryby i zabíjet, kuchat a popřípadě i porcovat, musí mít pochopitelně navíc odpovídající porcovací desku, nože, paličku na omračování ryb, stěrky, dále pak uzavíratelné a řádně označené nádoby na nepoživatlené odpady – vnitřnosti, žábry, šupiny, apod. Musí mít zdroj pitné vody k omývání pracovního pultu. V případě kamenného obchodu musí být i stěny opatřeny omyvatelným povrchem, obdobně i povrchy podlah. Za zmínku také stojí v předvánočním období používání technické soli u prodejních míst, kdy vytékající voda přimrzne a tvoří se náledí.

Usmrcení od odborníka je nejlepší

Osoby, které ryby usmrcují, kuchají nebo porcují, musí mít zdravotní průkaz a ochranné pomůcky (omyvatelná zástěra, gumové holinky a gumové rukavice). Prodejci musí dbát i na ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Usmrcení předchází omráčení tupým předmětem – paličkou na temeno, tj. kousek nad očima, a následné okamžité vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Že se ryby nesmí za živa odšupinovávat, vytlačovat jim jikry nebo mlíčí, ohrožovat oči nebo je brát za skřele, je snad zbytečné uvádět. Usmrcení kapra je někdy nejlepší přenechat na odbornících, nepůsobit rybám stres cestou domů a neodborným zabíjením na kuchyňské lince.

Standardy se dodržují, i když…

Po zkušenostech z prodeje ryb lze konstatovat, že výše jmenované standardy jsou všeobecně dodržovány, jistě také díky osvětové kampani Státní veterinární správy ČR, médiím a aktivitám organizací zabývajících se ochranou zvířat. K vidění na některých odlehlých místech České republiky jsou však i místo kádí všemožné nádoby; nejvíce odstrašujícím příkladem byl zrezivělý kontejner na odpad. V tomto případě nezbývá než doporučit obrátit se na jiného prodejce – odborníka a kontaktovat Státní veterinární správu. Navíc, pokud bude prodejce milý a připojí k rybě nějaký recept, může si být jistý, že se k němu zákazník vrátí, nikoliv kvůli reklamaci.

Vložte nový kometář

Vložte komentář či dotaz. U článku - Pravidla prodeje živých ryb - zatím není zveřejněn žádný komentář.

Komentář

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Aktuality

Celoroční prodej třeboňských ryb v Praze

FISHMARKET jako výhradní prodejce ryb společnosti Rybářství Třeboň provozuje celoročně prodejnu živých ryb v Praze na Sádkách Lahovice.

8.2.2024 12:32 / Aktuality

Seznam certifikovaných prodejců

Stánkový prodej třeboňského kapra na vánoce 2023 u certifikovaných prodejců.

12.12.2023 13:14 / Aktuality

Vánoční prodej ryb

Prodejní doba sádek a prodejních míst vánočních kaprů skupiny Rybářství Třeboň.

12.12.2023 12:29 / Aktuality

Vánoční prodejní doba - Sádky Praha Lahovice

Informace o předvánoční prodejní době vánočních kaprů na sádkách Lahovice..

11.12.2023 13:09 / Aktuality
Třeboňský kapr

Chráněné zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007, je určeno pro produkty, jejichž kvalita se váže k místu původu chráněného potravinářského produktu.

Třeboňský kapr

Naše výrobky

Výrobky - FISH MARKET a.s.
Chlazené ryby

Čerstvé chlazené ryby z jihočeských rybníků.

Výrobky - FISH MARKET a.s.
Filet

Filet je určen k rychlé přípravě jídel. Vhodný je i ke grilování.

Výrobky - FISH MARKET a.s.
Uzené ryby

Uzený pstruh, kapr, maréna a další sladkovodní ryby.

Výrobky - FISH MARKET a.s.
Mražené ryby

Mražené rybí výrobky zajišťují celoroční dostupnost některých ryb.

Velkoobchodní prodej živých ryb

Doporučujeme